Oferta


Psycholog Katarzyna Hanke

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA prowadzona przez mgr Katarzynę Hanke

Indywidualna

opiera się na spotkaniach klienta z psychologiem, podczas których dokonywana jest pogłębiona diagnoza problemu identyfikowanego przez klienta oraz wypracowywanie skutecznych strategii radzenia sobie z osobistymi problemami i ich ostatecznego niwelowania. Trwa od kilku do kilkunastu spotkań w ustalonych odstępach czasowych zależnie od indywidualnych preferencji, potrzeb i możliwości klienta indywidualnego.

Par i rodzinna

opiera się na spotkaniach psychologa z parą lub członkami rodziny zaangażowanych w pracę nad problemem utrudniającym codzienne wspólne życie i funkcjonowanie.

Dla dorosłych, młodzieży i dzieci

w zależności od zgłaszanej potrzeby terapia może być kierowana i jest dostosowana do osoby dorosłej, osoby w wieku adolescencji oraz do dziecka.


DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA I OPINIOWANIE

Aktualnie diagnoza psychologiczna NIE jest prowadzona w gabinecie. 


MEDIACJE prowadzone przez mgr Iwonę Zaglaniczną

Mediacja jest alternatywnym rozstrzyganiem sporów, której uregulowanie prawne w Polsce zostało poszerzone i wprowadzone w życie w 2005 roku. (patrz KC i KPC). Skierowana jest do tych osób, które nie mają czasu na długie procesy lub chcą przeznaczyć swoje środki finansowe na inne cele niż koszta procesowe.

Mediacja, to konstruktywne rozwiązywanie konfliktów. Jest ona procesem dochodzenia do porozumienia w obecności mediatora, który jest osobą bezstronną, niezaangażowaną w konflikt.


Cel Mediacji

Mediacja jest formą prywatnej komunikacji między jej uczestnikami. Umożliwia stronom, przy udziale mediatora, omówienie kwestii spornej w języku nieprawniczym, zgodnie z ich własnym rozumieniem.

Siłą mediacji jest tworzenie takiej atmosfery, w której obie strony zostają wysłuchane, znajdują wzajemne zrozumienie i satysfakcję, choćby na minimalnie wyższym poziomie w stosunku do dotychczasowego.

Mediacja w swoim głównym założeniu ma wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony typu WYGRANY/WYGRANY, co wymaga od obu stron gotowości do kompromisu. Uwieńczeniem mediacji jest podpisanie ugody.

Każda mediacja zakończona sukcesem, czyli podpisaniem ugody cywilnoprawnej, jeśli jest zgodna z prawem, nie narusza dobrych obyczajów, jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności, zostaje na wniosek strony niezwłocznie zatwierdzona przez sąd na posiedzeniu niejawnym i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.


USŁUGI SZKOLENIOWE prowadzone przez mgr Katarzynę Hanke

Treningi, warsztaty psychologiczne, prelekcje i wykłady dla zorganizowanych grup społecznych, zawodowych oraz chętnych do udziału w konkretnym szkoleniu.

Szkolenia dotyczą rozwoju umiejętności komunikacyjnych, asertywnych, współpracy, negocjacji, budowania zespołu, radzenia sobie ze stresem, rozwijanie umiejętności wychowawczych itp.

Oferujemy treningi komunikacyjne inspirowane NVC (Non Violent Communication) – Porozumienie bez Przemocy) – szczególnie dla zorganizowanych grup zawodowych.

Systematycznie oferujemy szkolenia dla rodziców Fascynujące Rodzicielstwo.

Konstruujemy dostosowane tematycznie do potrzeb scenariusze zajęć warsztatowych i szkoleniowych.

Zapisy i szczegółowe ustalenia dotyczące organizowanych szkoleń prosimy kierować drogą mailową lub telefonicznie.