Kadra


Psycholog Katarzyna Hanke

Katarzyna Hanke – psycholog, trener szkoleniowiec, pedagog resocjalizacji, praktyk IFS II poziom

 

 

Studia psychologiczne na kierunku psychologii ogólnej w specjalizacji psychologii klinicznej ukończyłam w 2004 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Uprawnienia trenera szkoleniowca uzyskałam po ukończeniu Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim w 2009 roku. Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacji ukończyłam w 2013 roku w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. W 2018 roku ukończyłam Zaawansowany Intensywny Trening Komunikacji i Rozwoju Osobistego w oparciu o założenia Nonviolent Communication „Stać się zmianą, którą chcę widzieć w świecie” – pogłębienie i integracja NVC w życiu i w pracy certyfikowany przez Szkołę Empatii w Warszawie. Od 2021 roku jestem praktykiem IFS.

Od 2003 roku jestem aktywnym zawodowo psychologiem. Rozpoczynałam karierę zawodową w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Arka” w Głogowie, gdzie pracowałam zarówno z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, jak również z ich rodzinami w ramach Ośrodka Wsparcia Osób i Rodzin z Niepełnosprawnością Intelektualną, w którym prowadziłam Grupę Wsparcia, Warsztaty psychologiczne, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz terapię. W latach 2005 – 2008 – pracowałam również jako psycholog i trener grupy młodzieżowej w Stowarzyszeniu Szansa w Głogowie. Pracowałam także w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie oraz w latach 2006 – 2015 – w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli (PCPPPiDN) w Głogowie, gdzie udzielałam porad, konsultacji, prowadziłam terapię, treningi w ramach Szkoły dla Rodziców i Wychowawców i inne, warsztaty dla uczniów, a także diagnozę, opiniowanie i orzecznictwo. Od 2012 do 2020 roku byłam psychologiem w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie. Od wielu lat prowadzę firmę Pro-Coaching specjalizującą się zarówno w udzielaniu wsparcia psychologicznego w szerokim zakresie, jak i w prowadzeniu różnego rodzaju szkoleń doskonalących kompetencje miękkie. W tym zakresie współpracowałam dotychczas z Cichymi Pracownikami Krzyża w Głogowie, MOPS, PCPR, PCPZ, Urzędem Miasta Głogów i Domem Dziecka w Głogowie, Chrobry Głogów S.A., Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Szansa, oraz PCPPPiDN w ramach realizacji projektu wspierającego kształcenie nauczycieli powiatu głogowskiego, jak i z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji we Wrocławiu w ramach realizacji projektu wspierającego kształcenie nauczycieli powiatu zielonogórskiego, a także ze Stowarzyszeniem „Bliżej Siebie” w Radwanicach. Do 2022 roku współpracowałam również z Warsztatami Terapii Zajęciowej "Przystań" prowadzonymi przez Cichych Pracowników Krzyża w Głogowie.

Swoją pracę wspieram nieustannym rozwojem zawodowym i osobistym. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonalących umiejętności zawodowe, między innymi: „Zaburzenia psychotyczne – diagnoza i terapia”- szkolenie organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, „Terapia Poznawczo – Behawioralna Osób Zagrożonych Samobójstwem” - szkolenie organizowane przez Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie; a także „Zróbcie mi miejsce między wami – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym” – warsztaty organizowane przez PIE - Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi; kurs doskonalący – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, cz. I i II („Rodzeństw bez rywalizacji”) organizowany przez Ośrodek Doradczo – Szkoleniowy w Wałbrzychu oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie; szkolenie tematyczne „ABC mediacji (…)” organizowane przez Fundację EDUCO we Wrocławiu, Principles of Effective Intervention and Behavioural Change conducted by Profesor George Nelson organizowany przez Brigham Young University in Provo, USA oraz Pedagogium WSNS w Warszawie i wiele innych….

W 2017 roku ukończyłam Intensywny Trening Nonviolent Communication „Nauka i integracja NVC w życiu codziennym i w pracy” organizowany przez Szkołę Empatii i Dialogu w Warszawie oraz „Diagnozę i Transformację Przekonań – elementy motywacji do zmiany” – warsztaty prowadzone przez certyfikowaną trenerkę CNVC A. Pietlicką. W 2018 roku zakończyłam kolejny etap kształcenia w zakresie NVC na Zaawansowanym Intensywnym Treningu Komunikacji i Rozwoju Osobistego w oparciu o założenia Nonviolent Communication prowadzonego przez certyfikowanych trenerów CNVC Zofię Aleksandrę i Karstena Schacht-Petersen. W 2021 roku ukończyłam I poziom szkolenia praktyków IFS - LEVEL 1 TRAINING PROGRAM (761) IN INTERNAL FAMILY SYSTEMS SM THERAPY, w 2022 roku - II poziom - LEVEL 2 INTENSIVE TRAINING PROGRAM (760) ADDICTIONS AND EATING DISORDERS WITH IFS IN INTERNAL FAMILY SYSTEMS SM THERAPY.

W swojej pracy hołduję przede wszystkim ideologii psychoterapii humanistycznej – nastawionej na klienta, którego potrzeby i rozwój osobisty są dla mnie priorytetem. Stosuję eklektyczną terapię psychologiczną, korzystając z różnorodnych, dostępnych metod i technik wypracowanych zarówno przez wiodących psychologów teoretyków i praktyków, jak i opracowanych na bazie własnego doświadczenia osobistego i zawodowego. Ze szczególną troską i zrozumieniem traktuję spotkania z dziećmi w różnym wieku oraz ich rodzicami.