Pro-Coaching
Profesjonalny Rozwój Osobisty

Aktualności


NOWOŚĆ!!!
Sierpień 25, 2016

Diagnoza Więzi Rodzinnych Dzieci i Młodzieży [WIĘZI DiM]

Od czerwca 2016 roku w gabinecie prowadzona jest diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży standardową metodą wykorzystywaną do oceny więzi dziecka z poszczególnymi członkami rodziny.

Metoda jest szczególnie pomocna w sytuacji rozwodu bądź separacji rodziców i konieczności zdecydowania, przy którym rodzicu ma pozostać dziecko, stanowiąc tym samym doskonałe uzupełnienie badań prowadzonych na zlecenie sądów przez specjalistów w Okręgowych Zespołach Specjalistów Sądowych (dawnych RODK) lub stanowiąc ich alternatywę i wskazówkę dla rodziców.

Szczegółowy opis narzędzia znajduje się na stronie:

http://www.pracowniatestow.pl/pl/p/Diagnoza-Wiezi-Rodzinnych-Dzieci-i-Mlodziezy-WIEZI-DiM/105

Diagnoza dziecka trwa ok. dwóch godzin (czas trwania diagnozy uzależniony jest od wieku, męczliwości i indywidualnych możliwości dziecka), rozpoczyna się konsultacją rodzica z psychologiem i udzieleniem wywiadu, a kończy się omówieniem wyników i wystawieniem opinii specjalistycznej.

Wyniki uzyskane podczas badania dziecka mogą służyć, jako fundament do pracy terapeutycznej dziecka lub rodzica w celu wypracowania skutecznych strategii radzenia sobie z odmienną sytuacją rodzinną, towarzyszącymi jej emocjami oraz uzyskania akceptacji dla nowej sytuacji.

Całościowy koszt:

• konsultacja i wywiad: 100 zł;

• badanie dziecka: 250 zł;

• omówienie opracowanych i przeanalizowanych wyników oraz podanie zaleceń dla rodziców wraz z opinią: 150 zł; bez opinii: 80 zł.

Zapisy: Tel.: 607 820 137

Czytaj więcej