Pro-Coaching
Profesjonalny Rozwój Osobisty

Aktualności


NOWOŚĆ!!!
Październik 20, 2017

Od października 2017 roku w gabinecie proponujemy możliwość pracy metodą ONE BRAIN -Three in one concept

Na czym polega metoda ONE BRAIN?


Każdy z nas posiada przekonania, że czegoś nie potrafi, do czegoś się nie nadaje, że coś jest za trudne do zrealizowania. Pośpiech i stres stał się nieodłączną częścią naszego życia przez co zatracamy naturalną radość i spontaniczność. Czujemy się zagubieni, przytłoczeni obowiązkami.

Praca z negatywnym stresem emocjonalnym zakodowanym w przeszłości pozwala znowu poczuć się dobrze ze sobą i z innymi.

Metodą ONE BRAIN pracujemy łagodnie, z systemem przekonań, który zapisany jest w konkretnym obszarze mózgu. Kiedy człowiek przestaje odtwarzać schemat wyuczony w przeszłości, odzyskuje dostęp do swojego potencjału i własnego autorytetu. Wzrasta wówczas poczucie szczęścia, spokoju i radości oraz chęć do dalszego rozwoju.

"Zmień swój punkt widzenia, a zmieni się twój cały świat”

Colin P. Sisson


Metoda One Brain stworzona została przez amerykańskich naukowców Gordona Stockes, Daniela Whiteside i Candance Callaway i miała pierwotnie na celu pomoc osobom z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją. W wyniku wieloletnich badań twórcy odkryli, że przyczyną zarówno dysleksji, jak też szeregu innych trudności i zaburzeń jest negatywny stres emocjonalny doświadczany na różnych etapach życia. Zidentyfikowanie i usunięcie urazów z przeszłości, które ograniczają nasze postrzeganie w teraźniejszości pozwala odzyskać własny potencjał i możliwość wyboru tam, gdzie obecnie dominuje uczucie, że tego wyboru nie ma.


One Brain to łagodna, holistyczna metoda składająca się z systemu technik, które

• bazują na wiedzy z dziedziny neurobiologii, psychologii, kinezjologii, badaniach nad genetyczną strukturą organizmu człowieka

• opierają się na wspólnej dla fizyki kwantowej i medycyny wschodu koncepcji organizmu człowieka, jego myśli i emocji jako form energii

• prowadzą do uwolnienia fizycznych, emocjonalnych, mentalnych i psychicznych skutków stresu doświadczonego przez człowieka w przeszłości w celu przywrócenia równowagi pomiędzy Ciałem, Umysłem i Duchem.


W zależności od problemów / tematów, z jakimi przychodzi klient, sesje One Brain odbywają się co dwa, trzy lub cztery tygodnie. W przypadku ciężkich stanów depresyjnych, lękowych konieczna jest intensywniejsza terapia.

Po sesji kodujemy nową ścieżkę przepływu informacji i otrzymujemy kontynuowanie zadania do domu. Okres wykonywania zadania dobiera się indywidualnie. Potrzeba związana jest z fizjologią mózgu. Potrzebuje on bowiem stymulacji, aby utrwalić pozytywny wzorzec reakcji, by zmiana, która się dokonała, odpowiednio zakodowała się na poziomie neuronalnym.


Życie według reguł obowiązujących całe tysiąclecia wzbudza strach, poczucie winy, obojętność i oddzielenie, a to ogranicza w znacznym stopniu poczucie szczęścia i samorozwój człowieka. Pozwól sobie żyć wystarczająco dobrze, TERAZ.


„Nie jest ważne, co ze mną zrobiono, ważne jest to, co ja sam zrobiłem z tym, co ze mną zrobiono”

J. P. Satre


Na sesję One Brain należy zarezerwować czas ok. 2 godziny

Koszt pracy nad sobą: 120 zł za sesję

Więcej informacji na temat metody na stronach

www.elizakurowska.pl oraz www.annaszablewska.pl

Zapisy pod numerem telefonu: 607 990 212